(0 312) 425 02 04
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişi Nedir

Anasayfa » Bilirkişi Nedir

Bilirkişi Nedir

Bilirkişi, hakimin veya savcının uyuşmazlığa yol açan, ulaşılmayan bilgi veya çözümlenemeyen her türlü konu için devreye giren, araştırılan konu hakkında teknik ve özel bilgi kullanan çözüm uzmanlarıdır.

Üstlendiği görevini verilen kurallar çerçevesinde objektif ve bağımsız olarak yerine getirmekle mükelleftir. 

Hukuki süreçte uyuşmazlığın yaşanmadığı veya olayın çözümlenmesinde aksaklık söz konusu değilse bilirkişiye danışılmaz.

Özel ve teknik bilgi gerektiren konuların dışına çıkmadan açıklama yaparken, hukuki nitelendirmelerde  bulunamaz.

Üzerine düşen görevi yerine getirmekle yetkilidir ve çözüm uzmanlığı yaptığı görevin başında yahut sonunda işini bir başka bilirkişiye devredemez.

Gizliliği saklamakla yükümlü olan bilirkişi, görevini yerine getirdikten sonra bile davasıyla ilgili konularda gizlilik ilkesini korumaya devam eder.

Bilirkişi Nedir

Bilirkişi Nedir

Bilirkişi Raporu Nedir?

Uyuşmazlığa yol açan ve cezanın yargılanmasında iştirak edilemeyen konularda bilirkişiden yardım istenilen rapor türüdür.

Teknik ve özel bilgiye sahip çözüm uzmanı kişilere danışılarak hazırlanan belgelere bilirkişi raporu denir.

Hakimin karar verme durumunda bilirkişi raporu da deliller gibi serbest şekilde değerlendirilir. Savcı ve hakim konuyla ilgili her türlü bilgiye sahip olsalar dahi, uyuşmazlık yaşandığı durumda tarafsızlık içinde görevini icra eden bilirkişi devreye girer.

Yeterli delil ve bilgiye sahip olan hakim veya savcı uyuşmazlık olmadığı durumlarda bilirkişi raporu istenmemektedir. Hakimin karşısında haklılığınızı doğru şekilde belirtme amaçlı bilirkişi raporu hazırlatılması, hakim ve savcı tarafınca yükünü azaltacaktır.

Bilirkişi raporun hazırlanmasında açık ve net olması, konunun bilirkişiler tarafından analiz edilip incelenmesi gerekmektedir. Raporun içeriği gerekçenin dışına çıkmamalı ve belirlenen süre zarfında teslim edilmelidir. Açık ve anlaşılır şekilde hazırlanan rapor tıpkı deliller gibi mahkemeye sunulur. Raporlar hazırlanırken raporda eksik yoksa bir kez rapor alınır. Lakin belirsizlik söz konusu ise ek rapor istenebilir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Nedir?

Bilirkişi raporuna itiraz, ceza yargılamalarında delilin ve elde edilen bilgilerin taraflar açısından mahkemenin sonuçlanmasında önem arz etmektedir.

Hakimin isteği üzerine hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz için yapılması gereken işlemler dikkat ve özen gerektirir.

Belirlenen niteliklere sahip olmayan itirazlar, hakim tarafından kabul edilmemektedir. Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi için bilirkişinin tarafsızlığı ile ilgili şüphe duyulması veya hazırlanan raporda hata olması durumunda itiraz dilekçesi mahkemeye sunulabilir.

Dilekçesini mahkemeye sunabilmek için bilirkişi raporunda  eksik veya şüpheli bilgi içermesi gerekmektedir.

Hazırlanan raporun bağımsız ve tarafsız olması yahut konunun açığa çıkması için yeterli inceleme yapılmayıp bunun raporda tespit edilmesi durumunda itiraz edilebilir.

Mahkemeye bilirkişinin değişmesinden yana istekte bulunabilirsiniz. Mahkeme bu kararı onaylamış ise yeni bilirkişi, konunun tekrar incelenmeye alınmasında görevlendirilir.

Bu süreç iki haftayı geçmeyecek süre olarak değerlendirilir ve bir defaya mahsus ek süre istenebilir, bu süre yine iki haftayı geçmeyecek şekildedir.

Bilirkişi raporu ve bilirkişi raporuna itiraz hizmetinden yararlanmak için database.com.tr sitesi ile çözüm uzmanlarıdan destek alabilirsiniz.

Hemen Ara 0312 425 02 04
Whatsapp Hattı