(0 312) 425 02 04
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişi Raporu

Anasayfa » Bilirkişi Raporu

Bilirkişi Raporu, davalarda önemli bir rolü olan bilirkişilik kavramı adalet sisteminin temel öğelerindendir. Son yıllarda adli yargıda daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bilirkişilik hizmetinde, güvenilir ve uzman bilirkişilerden destek alınması özellikle alanında öncü ve gelişime açık birimlerin tercih edilmesi gereklidir.

Firmamız; Özel Bilirkişi Raporu Vermektedir. 

Adalet sistemine katkı sağlayan hizmet mahkemelerin yükünü de azaltmaktadır. Uzman mütalaası hizmeti veren çok sayıda hukuk büroları bulunmaktadır. Davanın başından sonuna kadar teknik açıdan destek veren bilgi ve deneyim hizmeti almak günümüzde çok daha kolaylaşmıştır.

Uzman mütalaası, konusunda uzman kişinin tüm bilgi birikimi sonucunda davayı anlaşılabilir hale getirerek rapor halinde sunulmasıdır.

Bildirilen görüş, davanın seyrini ve hâkimin kararını etkiler. Bu nedenle yargıda önemi büyüktür. Avukatın savunmasını da aynı oranda etkilemekte ve gerçeğe yakınlaştırmaktadır. Uzman mütalaası yazılı olarak teslim edilse de mahkemede sözlü olarak da ifadeye dökülebilmektedir.

Davaya konu olabilecek her ne varsa bir o kadar konuda da bilirkişi hizmeti çeşitliliği vardır. Bu nedenle birçok alanda uzman ve donanımlı kişiler tercih edilmektedir. Bilirkişilerin başarısı tarafların isteklerine cevap verebilmesi ile ölçülür. Sunulan rapor deliller arasında yer alır. Bu nedenle gerçekliği büyük önem taşımaktadır.

Bilirkişi raporunun doğruluğu uzman mütalaası ile desteklenmektedir.

bilirkisi raporu

bilirkisi raporu

Tarafların talebi üzerine yargılama sürecinde bilirkişi hizmeti alınabilir ve raporu mahkemeye sunulur. Sunulan rapor ekseriyetle tarafın lehine sonuçlar içerir. Bu nedenle karşılıklı olarak sunulan raporlarda birbiri ile çelişen sonuçlar görülebilmektedir. Bu tür bir durumun ortaya çıkması durumunda mahkeme tarafından değerlendirme yapılmak suretiyle yeniden bilirkişi hizmeti talep edilebilmektedir.  Bu şekilde yargılamada adaletin sağlanması hedeflenmektedir.

Bknz : Bilirkişi Nedir ?

Bknz : Bilirkişi Raporuna İtiraz

Konusunda uzman bilirkişiler sayesinde güvenilir danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Bu hizmet gerçek ve tüzel kişilere verilebilmektedir. Dava süresince delilleri güçlendirerek hem yargıyı olumlu etkiler hem de doğru ve gerçek şekilde ifade imkânı sağlar. Uzman mütalaası ise bilirkişilikten farklıdır. Uzmandan da mütalaa alınabilmektedir.

Modern dünyanın getirilerinden biri olan bilirkişi kavramı uyuşmazlık çözümü için oldukça anlamlıdır. Teknik bilgininin sonucu olarak görüş ile birleştikten sonra rapor halini alır. Bilirkişi raporu, hukuk ve ceza mahkemeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olabilmektedir. Özellikle son dönemde çok miktarda uygulandığını gördüğümüz arabuluculukta bilirkişi hizmetine daha çok başvurulduğunu görmekteyiz.

Bu sayede tarafların rapor sonucu ile yeniden değerlendirme yapmasına imkân verilmektedir. Sonuç olarak da mahkemeye taşınmadan çözüme ulaşmak mümkün olabilmektedir.

images Database.com.tr

Bilirkişi Raporu

BİLİRKİŞİ RAPORU VE UZMAN MÜTAALASI

Ayrıca iş dünyasında da sıklıkla ihtiyaç duyulan özel bilirkişi hizmeti, disiplin soruşturmaları vb. durumlar için alınabilmektedir. Yasal düzenlemelerin sağladığı imkânlardan yararlanmayı sağlayan hizmetin alımında en çok dikkat edilmesi gereken işinde uzman, güvenilir ve dürüst hizmet alabilmektir. Günümüzde de gelişen teknoloji sayesinde her alanda uzmanlık alınabilmekte ve uzmanlıkta çeşitlilik arış göstermektedir. Belli bir konuda bilgi ve uzman olmayan birinin bilirkişi olması imkânsızdır.

Bilirkişi ve uzman görüşleri mahkemeye sunulan delil niteliği taşımaktadır. Bu delilin değeri gerçekliği ile ölçülür. Adalet sisteminde bir muhakeme aracı olarak kullanılan bilirkişi hizmeti gerek tarafların gerekse mahkemelerin, avukatların ve hukuk bürolarının işini kolaylaştırmaktadır.

Mahkemelerin tercihi konusunda uzman, tecrübeli, özel eğitimi olan bilirkişilerdir. Beklenen husus bilirkişilerin tarafsız ve objektif olmalarıdır. Danışman bilirkişilerden beklenen tarafsız görüş bildirmeleridir.

Ceza muhakemesi hukukunda en önemli kıstas ispat yükümlülüğüdür. Bu kapsamda da bilirkişi raporu ve uzman mütalaası ispatı destekleyen önemli unsurların başında yer alır. Sunulan raporların delil niteliği taşıması ispat kavramını desteklemektedir. Bilirkişi mahkemenin delile ulaşmasında en mühim yardımcıdır. Raporu uzmanlık bilgisi içerdiğinden gerek içeriği gerekse görüşü değerlendirmeyi büyük oranda etkiler. Daha fazla bilgi için tıklayınız..

Rapor düzenlettirmek için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz..

Hemen Ara 0312 425 02 04
Whatsapp Hattı