(0 312) 425 02 04
Sosyal Medya Hesaplarımız

Bilirkişi Raporu

Anasayfa » Bilirkişi Raporu

Bilirkişi Raporu, davalarda önemli bir rolü olan bilirkişilik kavramı adalet sisteminin temel öğelerindendir. Son yıllarda adli yargıda daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bilirkişilik hizmetinde, güvenilir ve uzman bilirkişilerden destek alınması özellikle alanında öncü ve gelişime açık birimlerin tercih edilmesi gereklidir.

Firmamız; Özel Bilirkişi Raporu Vermektedir. 

Adalet sistemine katkı sağlayan hizmet mahkemelerin yükünü de azaltmaktadır. Uzman mütalaası hizmeti veren çok sayıda hukuk büroları bulunmaktadır. Davanın başından sonuna kadar teknik açıdan destek veren bilgi ve deneyim hizmeti almak günümüzde çok daha kolaylaşmıştır.

Uzman mütalaası, konusunda uzman kişinin tüm bilgi birikimi sonucunda davayı anlaşılabilir hale getirerek rapor halinde sunulmasıdır.

Bildirilen görüş, davanın seyrini ve hâkimin kararını etkiler. Bu nedenle yargıda önemi büyüktür. Avukatın savunmasını da aynı oranda etkilemekte ve gerçeğe yakınlaştırmaktadır. Uzman mütalaası yazılı olarak teslim edilse de mahkemede sözlü olarak da ifadeye dökülebilmektedir.

Davaya konu olabilecek her ne varsa bir o kadar konuda da bilirkişi hizmeti çeşitliliği vardır. Bu nedenle birçok alanda uzman ve donanımlı kişiler tercih edilmektedir. Bilirkişilerin başarısı tarafların isteklerine cevap verebilmesi ile ölçülür. Sunulan rapor deliller arasında yer alır. Bu nedenle gerçekliği büyük önem taşımaktadır.

Bilirkişi raporunun doğruluğu uzman mütalaası ile desteklenmektedir.

bilirkisi raporu

bilirkisi raporu

Tarafların talebi üzerine yargılama sürecinde bilirkişi hizmeti alınabilir ve raporu mahkemeye sunulur. Sunulan rapor ekseriyetle tarafın lehine sonuçlar içerir. Bu nedenle karşılıklı olarak sunulan raporlarda birbiri ile çelişen sonuçlar görülebilmektedir. Bu tür bir durumun ortaya çıkması durumunda mahkeme tarafından değerlendirme yapılmak suretiyle yeniden bilirkişi hizmeti talep edilebilmektedir.  Bu şekilde yargılamada adaletin sağlanması hedeflenmektedir.

Bknz : Bilirkişi Nedir ?

Bknz : Bilirkişi Raporuna İtiraz

Konusunda uzman bilirkişiler sayesinde güvenilir danışmanlık hizmeti alınmaktadır. Bu hizmet gerçek ve tüzel kişilere verilebilmektedir. Dava süresince delilleri güçlendirerek hem yargıyı olumlu etkiler hem de doğru ve gerçek şekilde ifade imkânı sağlar. Uzman mütalaası ise bilirkişilikten farklıdır. Uzmandan da mütalaa alınabilmektedir.

Modern dünyanın getirilerinden biri olan bilirkişi kavramı uyuşmazlık çözümü için oldukça anlamlıdır. Teknik bilgininin sonucu olarak görüş ile birleştikten sonra rapor halini alır. Bilirkişi raporu, hukuk ve ceza mahkemeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olabilmektedir. Özellikle son dönemde çok miktarda uygulandığını gördüğümüz arabuluculukta bilirkişi hizmetine daha çok başvurulduğunu görmekteyiz.

Bu sayede tarafların rapor sonucu ile yeniden değerlendirme yapmasına imkân verilmektedir. Sonuç olarak da mahkemeye taşınmadan çözüme ulaşmak mümkün olabilmektedir.

images Database.com.tr

Bilirkişi Raporu

BİLİRKİŞİ RAPORU VE UZMAN MÜTAALASI

Ayrıca iş dünyasında da sıklıkla ihtiyaç duyulan özel bilirkişi hizmeti, disiplin soruşturmaları vb. durumlar için alınabilmektedir. Yasal düzenlemelerin sağladığı imkânlardan yararlanmayı sağlayan hizmetin alımında en çok dikkat edilmesi gereken işinde uzman, güvenilir ve dürüst hizmet alabilmektir. Günümüzde de gelişen teknoloji sayesinde her alanda uzmanlık alınabilmekte ve uzmanlıkta çeşitlilik arış göstermektedir. Belli bir konuda bilgi ve uzman olmayan birinin bilirkişi olması imkânsızdır.

Bilirkişi ve uzman görüşleri mahkemeye sunulan delil niteliği taşımaktadır. Bu delilin değeri gerçekliği ile ölçülür. Adalet sisteminde bir muhakeme aracı olarak kullanılan bilirkişi hizmeti gerek tarafların gerekse mahkemelerin, avukatların ve hukuk bürolarının işini kolaylaştırmaktadır.

Mahkemelerin tercihi konusunda uzman, tecrübeli, özel eğitimi olan bilirkişilerdir. Beklenen husus bilirkişilerin tarafsız ve objektif olmalarıdır. Danışman bilirkişilerden beklenen tarafsız görüş bildirmeleridir.

Ceza muhakemesi hukukunda en önemli kıstas ispat yükümlülüğüdür. Bu kapsamda da bilirkişi raporu ve uzman mütalaası ispatı destekleyen önemli unsurların başında yer alır. Sunulan raporların delil niteliği taşıması ispat kavramını desteklemektedir. Bilirkişi mahkemenin delile ulaşmasında en mühim yardımcıdır. Raporu uzmanlık bilgisi içerdiğinden gerek içeriği gerekse görüşü değerlendirmeyi büyük oranda etkiler. Daha fazla bilgi için tıklayınız..

Rapor düzenlettirmek için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz..

Bilirkişi Raporu Nedir?

bilirkisi raporu

Herhangi bir suç işlenmesi nedeni ile açılan davalarda ya da hukuki uyuşmazlığın meydana geldiği zamanlarda, teknik ve özel bilgiye gereksinim duyulması durumunda kurum ya da bireyler tarafından uzman kişilere başvurularak titizlikle hazırlanması istenen belgeler, bilirkişi raporu olarak isimlendirilir. Ceza Kanunu 67 numaralı maddede yer alan her çeşit hususları barındırmak zorunda olan ve mahkemeye beyan edilen her türlü raporları ifade eder. Alanın deneyimli ve uzman kişiler tarafından hazırlanan bu raporda gerekçe belirtmek şarttır. Raporun ne zamana araştırıldığı, içeriği, ne zaman sunulacağı ve araştırma sonucunda oluşan sonuçlar ile ilgili detayları barındırır.

Bilirkişi Kimdir?

Oluşan uyuşmazlıklara bakan hakim ve savcılar, kimi zaman teknik konularda yeterli olmazlar. Böyle bir gelişmede hakim ve savcının önüne gelen uyuşmazlık konularında uzmana müracaat edilmelidir. Bu bağlamda ise bilirkişi devreye girer. Uzmanlar, yargının gereksinim duyduğu uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren hususlarda hakim ve savcıya yardımcı olur.

Bilirkişi, savcının ya da hakimin önüne gelen uyuşmazlıkları çözmek amacı ile teknik ve özel bilgi gerektiren hallerde hakime ve savcıya destek konumunda olan kişilerdir. Hakim bilirkişiden alacağı raporla beraber ilgili davayı çözümler ve bir sonuca bağlar.

Bilirkişi Raporu Ne Demek?

bilirkisi raporu

Alanın deneyimli ve uzman bireylerin rapor vermesi halinde bilgi sahibi oldukları bütün verileri ve görüşleri ortaya koyduğu raporlara bilirkişi raporu ismi verilir. Mahkeme davalarında tarafların kendini savunmaları ve kendilerini ispat edebilmeleri için teknik bilginin yetersiz kaldığı zamanlar, bilirkişilere başvurularak hazırlanması istenen raporlar, bilirkişi raporudur. Günümüzde uzman bireylerce hazırlana bu bilirkişi raporları, davalarda için delil niteliğinde olmaktadır. Özel ve teknik bilginin yetersiz olduğu bazı davalarda bu yöntem tercih edilir.

Hangi Durumlarda Bilirkişi Raporu Alınır?

Mahkemeye intikal eden çeşitli gelişmelerde teknik ve özel bilgi gerektiren hallerde uzman incelemesinin yapılması istenebilir. Bilirkişi raporu alınmasına hakimce karar verilir. Öte yandan bilirkişi raporunun alınması ise bazı durumlarda zorunlu olmaktadır. Hakim, kendi alanını ilgilendiren hususlarda uzmana başvurmaz. Ancak teknik ve özel bilgi gereken her türlü alanda bilirkişiden destek alınabilir. Bu durum hukuk mahkemeleri kanununda açık bir şekilde belirtilmiştir. Hukuki bilginin haricinde kalan, teknik ve özel bilgi gerektiren hususlarda rapor alınması şarttır.

Bilirkişi, kendisinden istenen teknik verileri rapor haline dönüştürerek mahkemeye sunar. Bu raporlar her ne kadar mahkemeye yazılı şekilde sunulmak zorunda olsa da uzman, konuyla alakalı olan görüşünü sözlü biçimde de mahkemeye sunabilir. Ayrıca bu görüş ise tutanak ile kaydedilir. Davanın çözümünde teknik ve özel bilgi gerektiren durumlarda rapor alınmasına gereksinim olup olmadığına, davaya bakan hakim karar verir. Hakim, bilirkişi raporu alınıp alınmamasına, tarafların istemi ya da resen de karar verebilmektedir.

Hakim davada bilirkişi görüşüne gereksinim duyduğu durumlarda bunu belirtmesi lazımdır. Buradan mühim olan ise rapora neden gereksinim duyulduğu ve rapor alınmasını kimin istediğidir. Verilen bu kararda bilirkişiden talep edilen noktalar belirtilmelidir. Seçilen bilirkişi raporunu hazırlayacak bireyin kimlik detaylarının ve uzmanlık alanının belirtilmesi önem arz eder.

Davalarda Bilirkişi Ataması Nasıl Gerçekleştirilir?

Dava dosyası için rapor hazırlayacak olan bireyin seçiminde öncelik, listede konumlanan uzmanların seçilmesidir. Resmi olmayan kişilerin bilirkişi seçilmesi halinde ise hakim, olayların değerlendirilmesi ve aydınlatılması konusunda gereksinim duyduğu temel verileri yeteri kadar verebilecek, alanında deneyimli ve uzman bireylerin bilirkişi olarak seçilmesine önem verir. Bilirkişi raporu üzerinde çalışacak ve raporu hazırlayacak kişinin alanında tam donanımlı, bilgili ve uzman olması, davanın çözüme kavuşmasında ve hakimin gerekçeli karar vermesinde etkilidir. Aynı zamanda dava için seçilen kişinin, konunun uzmanı olması haricinde tarafsız olması da bir diğer önemli nokta olarak lanse edilir.

Davanın hakimi, uzman kişiden neler istediğini belirmelidir. Gerekiyor ise bunları sözlü biçimde de açıklamalıdır. İhtilaflı konularda hakimin, rapor hazırlanması için hangi gelişmelerin esas alınması gerektiğini de yine bilirkişiye açıklaması lazımdır. Ayrıca mahkeme, görevlendirilen bilirkişiye görevini ve yükümlülüğünü bildirmelidir. Mahkemece görevlendirilen bilirkişi, yapmış olduğu değerlendirme ve araştırma sonucunda oluşturduğu raporunu mahkemeye sunar. Bu raporda ise gerekçeli karar bulunması zorunlu bir haldir. Bu gerekçeyle bilgisine başvurulan uzmanın teknik ve özel bilgi gerektiren raporunda mahkemeyi ve hakimi ikna etmiş olur.

Hemen Ara 0312 425 02 04
Whatsapp Hattı