(0 312) 425 02 04
Sosyal Medya Hesaplarımız

HTS / CGNAT İnceleme Raporu

Anasayfa » HTS / CGNAT İnceleme Raporu

HTS / CGNAT İnceleme Raporu, HTS baz istasyonu bilgilerinin incelenmesi anlamına gelmektedir. HTS ve CGNAT İnceleme Raporu, Bu inceleme raporunda telefon numarası, bağlantı türü, bağlantı başlangıç zamanı ve bağlantı süresi, bağlantı bitiş zamanı ve ip adresi ile imei bilgileri, alınan ve gönderilen veri miktarı ve bağlanılan baz istasyonu bilgileri bulunmaktadır.

Firmamızdan uzman personelimiz tarafından bilirkişi raporu ve hizmeti alabilirsiniz..

HTS Raporu nedir ? 

İnsanlık geçmişten günümüze kadar haberleşmek için birçok iletişim aracı kullanmıştır. Günümüz teknolojisinde kullanılan iletişim araçları beraberinde getirdiği yenilik ve değişikliklerle pek çok olumlu yönü bulunmasına karşın kötü niyetli insanların varlığı ile olumsuz durumlarda yaşanabilmektedir.

Bu sebepten gelişen teknoloji ile iletişim dünyasının kontrolü zorunlu hale gelmiştir. Örneğin işlenen suçun veya işlenecek suçun tespiti, aydınlatılamamış bir cinayetin aydınlatılması gibi durumlarda kişilerin iletişim araçları ile yaptıkları görüşmelerin incelenmesi adli açıdan oldukça önem taşımaktadır. HTS (Historical Traffic Search) raporunda yapılan görüşmelerin arayan ve aranan numara, arama zamanı, aranma süresi, arama yeri ve baz istasyonu gibi bilgileri içermektedir.

HTS / CGNAT İnceleme Raporu

HTS ve CGNAT Raporu
HTS ve CGNAT Raporu

HTS Kayıtları nedir ? 

HTS / CGNAT İnceleme Raporu, Kısaca telefon üzerinden sağlanan iletişim trafiğidir. Geçmişe dönük iletişim trafiği olarak bilinmektedir. Arayan ve aranan numara, arama zamanı ve yeri, arama süresi gibi sinyal bilgilerini ifade etmektedir.

Bu bilgilere baz istasyonları aracılığı ile ulaşılabilmektedir. Ayrıca e-mail, sms, internet üzerinden ip ya da modem bilgi ve kayıtlarına da ulaşılabilmektedir. Bu bilgilere bir olayın gerçekleşmesinden sonra veya gerçekleşmeden önce önleme amaçlı olarak ulaşılmaktadır.

Ayrıca iletişimin gizliliği anayasada güvence altına alınmıştır ve belirli suçlar haricinde, hakim veya savcı talebi olmadan kişilerin iletişim bilgilerine ulaşılamamaktadır. HTS kayıtlarının saklama süreleri Ceza Muhakemesi Kanunu madde 135/4 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça belirtilmektedir. Bylock ve Morbeyin iddiası bulunan telefon hattına ilişkin HTS Kayıtları BTK’dan istenilerek dosya incelenerek oluşturulan rapordur. Bu rapor sonucunda kayıtlarda bulunan tutarsız veriler suçsuzluğunuzun ispatı olabilir.

CGNAT Nedir ?

CGNAT (Carrier Grade Nat) sayesinde tek bir İP üzerinden birden fazla kullanıcının internete çıkış yapması sağlanmaktadır. Diğer bir deyişle, Nat bir ağda bulunan bilgisayar veya telefonun, kendi ağı dışında bir ağa veya internete çıkarken farklı bir İP kullanabilmesi için geliştirilmiş bir çeşit internet protokolüdür.  

Örneğin Ankara Keçiören ve Yenimahalle’de bulunan farklı iki kullanıcı aynı İP adresi ile internet çıkış yapabilmektedir. Adli Bilişim Laboratuvarımızda, Cgnat kullanılırken İP adreslerindeki portlar kullanılmaktadır. İp adreslerinde 65535 adet port bulunmaktadır. Ancak kullanıcılar bu portların hepsini kullanamamaktadır.

Bu sebepten internet sağlayıcıları bu portları bölerek farklı kullanıcıların aynı ip adresi üzerinden internete çıkış yapmalarını sağlamaktadır. Bu şekilde internete bağlanan birisi port yönlendirmesi yapamamaktadır. Ayrıca ddns yapısını kullanamaz, tekil ip kullanımını gerektiren işlemleri yapamaz,  ip kameraya uzaktan erişim sağlayamadığı gibi uzak masaüstü bağlantısını da yapamamaktadır.

HTS / CGNAT İnceleme Raporu

HTS / CGNAT İnceleme Raporu

HTS ve CGNAT Raporu

  HTS ve CGNAT İnceleme Raporu

HTS / CGNAT İnceleme Raporu, HTS ve CGNAT birer dijital veri olup gerektiğinde mahkeme kararı ile talep edilebilmektedir.  Talep edilen kayıtlar BTK tarafından rapor haline getirilerek delil kapsamında dosyasına gönderilmektedir. Bu raporlar ile ilgili Anayasanın 5809 sayılı Haberleşme Kanunu, Kişisel verilerin korunması ve TCK 135. Maddesindeki sınırlandırmalar içinde delil olarak kullanılabilmektedir. Buna göre Mayıs 2016 yılına kadar en fazla 1 yıl, Mayıs 2016 tarihinden sonra en fazla iki yıl muhafaza süresi bulunmaktadır.

Bu raporlar dijital delil kapsamında kabul edilmektedir. Bu sebepten bu deliller başkaca asli delillerle desteklenmediği sürece delil kapsamına girmemektedir. BTK’ dan talep edilen ve süresi geçtiği halde tedarik edilen bu tür dijital raporların hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Sadece istihbari amaçla kullanılabilmektedir. Bu sebepten bu tür raporların incelenmesinde ve değerlendirilmesinde titiz davranılması gerekmektedir. Kaldı ki bu tür delillerin değerlendirilmesi için hukuki ve teknik anlamda oldukça donanımlı olmak gerekmektedir. Aksi halde HTS ve CGNAT raporlarının incelenmesinde ciddi anlamda sıkıntılar  yaşamak mümkündür.

HTS / CGNAT İnceleme Raporu Ne Demek?

hts cgnat inceleme raporu

HTS / CGNAT inceleme raporu, çeşitli durumlarda ihtiyaç duyulan bir rapordur. Morbeyin ve Bylock iddiası bulunan telefon hatlarında dair HTS kaydı BTK’dan istenir ve dosya kapsamına alınır. Ardından incelenerek rapor oluşturulur. İlgili rapor sonucunda kayıtlarda yer alan tutarsız veriler, suçsuzluğun ispatı olabilmektedir. Aynı şekilde suç durumunu da açıklayabilmektedir.

HTS, Historical Traffic Search anlamındadır. Cep telefonlarının trafik kayıtlarının incelenmesi demektir. Bu kayıtların içinde telefon numarası, bağlantı türü, bağlantı zamanları, bağlantı süresi, IMEI bilgileri, IP adresi, alınan ve gönderilen veri miktarı, bağlanılan baz istasyonu kayıtları gibi çeşitli noktalar yer alır.

HTS incelemesi sonucunda şunlar çıkar:

 • Aynı numarayla iki farklı IMEI numarasının aynı zamanda bağlantı kurması
 • Tutarsız bağlanılan baz istasyonu verileri
 • Tutarsız bağlantı kaydı

NAT, bir ağda yer alan telefonun veya bilgisayarın kendi ağı haricinde farklı bir ağa ya da internete bağlanırken farklı bir IP adresi kullanabilmesi adına geliştirilen bir protokol şeklinde tanımlanır. NAT kullanımı ve meydana gelen IPv4 ile yetersiz IP adresinden dolayıdır. İnternet ortamında kimi adresler yerel ağlarda kullanılmak için özel şekilde ayrılırlar. NAT protokolü çeşitleri bulunur. Bunlar; NAT64, NAT 444, NAT 44 şeklindedir. Normal NAT, esasen NAT44 olarak bilinmektedir. Sonda yer alan 44 rakamı iki tane IPv4 ile çalıştığını açıklar. Yani iç ağda bir IP adresi dış ağda farklı bir IP adresi söz konusu olmaktadır. CGNAT yani NAT444, üç tane IPv4 adresi kullanıldığını belirtir.

HTS / CGNAT İnceleme Raporu: HTS İnceleme

hts cgnat inceleme raporu

HTS / CGNAT inceleme raporu ile ilgili detaylı bilgilerden söz edelim. HTS raporu, bireylerin sahip ya da kullanmış oldukları GSM numaraları ile gerçekleştirdikleri bazı eylemleri açıklayan bir rapordur. Telefon görüşmeleri, arayanlar, arananlar, arama zamanı, arama süresi, arama lokasyonu, sinyal alınan baz istasyonları gibi çeşitli bilgileri içermektedir.

HTS kayıt işlemleri, geçmişe dair arama ve sinyal verilerinin istihbarat veya emniyet tarafından kayıt altına alınması şeklinde ifade edilir. Ceza ve hukuk davalarında sanık veya şüphelinin geçmiş dönemde gerçekleştirdiği iletişim kayıtlarını kapsar.

HTS kaydı, bireyin kimleri aradığı veya kimler ile görüntülü, yazılı ve sesli görüşme gerçekleştirdiği ile alakalı bilgiler sunar. HTS kaydı içinde saat ve tarih bilgisi de bulunur. Genelde telefon görüşmesinin kaydedilmediği HTS kayıtları ise hakim talebine göre değerlendirilir.

HTS / CGNAT İnceleme Raporu: CGNAT İnceleme

hts cgnat inceleme raporu

Carrier Grade NAT şeklinde de adlandırılır. En basit tanımı ile bir IP üzerinden yüzlerce kişinin internete çıkmasını mümkün kılan bir ağ yapılandırması anlamındadır. Kullanılan telefon numaraları ile internette yapılan kayıtlar, Carrier Grade NAT olarak bilinmektedir. Öte yandan HTS irtibat listesidir ve CGNAT ise internet veri listesidir.

HTS / CGNAT inceleme raporu sonucunda elde edilen veriler ile dava dosyasındaki detayların uyumlu olması durumunda ikincil delil değeri ortaya çıkar.

HTS / CGNAT inceleme raporu aracılığı ile şunlar bulunur:

 • IP bilgileri
 • Görüşme süresi
 • Baz analizi
 • En sık iletişim kurulan numaralar
 • IMEI bilgileri
 • İrtibat bilgileri

Birden fazla GSM numarası var ise

 • Kendi aralarındaki irtibatlar
 • Ortak baz bilgileri
 • Ortak irtibat bilgileri

HTS / CGNAT inceleme raporu genel olarak GSM numarasıyla kullanıcı tespiti için sık olarak tercih edilir. Fakat kullanıcı tespiti yapılabilmesi amacı ile ek bilgilere gereksinim vardır.

HTS / CGNAT İnceleme Raporu Hangi Durumlarda İstenir?

HTS / CGNAT inceleme raporu bazı hallerde istenmektedir. Bunlar:

 • Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 64 ve 74 numaralı maddelerde açıklanan suçlar.
 • Kaçakçılık ile Mücadele Kanunun da açıklanan ve hapis cezası gerektiren suçlar.
 • Bankalar Kanunu 22 numaralı maddede açıklanan zimmet suçu.
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler kanunu ile açıklanan silah kaçakçılığı.
 • Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk suçları.
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar.
 • Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla yapılan suçlar.
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları.
 • İhaleye fesat karıştırma olayları.
 • Rüşvet durumları.
 • Fuhuş durumları.
 • Parada sahtecilik.
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti.
 • Nitelikli hırsızlık.
 • Çocukların cinsel istismarı.
 • Cinsel saldırı.
 • İşkence.
 • Kasten öldürme.
 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti.
Hemen Ara 0312 425 02 04
Whatsapp Hattı